آزمایشگاه محاسباتی- تیم همکاری کننده
تیم همکاری کننده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/5/29 | 

team

دکتر حمید سربازی آزاد


رئیس بخش HPC

مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی برق و کامپیوتر

رزومه

رایانامه: azad[at]sharif.edu

team

دکتر دارا رحمتی


مدیر تحقیق و توسعه

مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی برق و کامپیوتر

رزومه

رایانامه: 


team

دکتر سعید گرگین


مشاور تحقیق و توسعه

مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی برق و کامپیوتر

رزومه

رایانامه: snajafi[at]khu.ac.ir


team


مهندس آرمین احمدزاده


مدیر فنی HPC
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
رزومه
رایانامه: snajafi[at]khu.ac.ir

 


team

مهندس سعید رحمانی


کارشناس توسعه
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
رزومه
رایانامه: snajafi[at]khu.ac.ir


team

مهندس محسن اصغری


کارشناس توسعه
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
رزومه
رایانامه: snajafi[at]khu.ac.ir


team

مهندس حسین معتمدنیا


مدیر HPC و کارشناس توسعه

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

رزومه

رایانامه: ahmadi[at]khu.ac.ir

team

مهندس محمد اخوان


مدیر مجازی و کارشناس خدمات

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رزومه

رایانامه: hivaselki[at]khu.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه آزمایشگاه محاسباتی:
http://khu.ac.ir/find-126.27339.65751.fa.html
برگشت به اصل مطلب